KNLTB-Competitie jeugd

De gele competitie, oftewel 11 t/m 14 en 11 t/m 17 jaar op zondag.

Klik met je muis hierop en je komt op de knltb-site.

Wat houdt het in?
Er is een voorjaars- (april, mei) en een wintercompetitie (november, januari). En als de agenda het toelaat, ook een najaarscompetitie (september, oktober).

Het team
Een jongens/meisjesteam bestaat uit minimaal 5 personen (4 spelers moeten op een wedstrijddag kunnen spelen).
Een gemengd team bestaat uit minimaal 3 jongens en 3 meisjes. Op de speeldag moeten er minimaal 2 jongens en 2 meisjes spelen.
Je speelt 7 wedstrijden waarvan 3 of 4 thuis- en 3 of 4 uitwedstrijden. Bij alle wedstrijden probeert de KNLTB de indeling regionaal te houden. De ouders en/ of coach zorgen voor het rijden bij uitwedstrijden van de jeugd.
De jeugdcommissie en trainers voeren eventueel aanpassingen of wijzigingen in een team, in overleg met ouders en jeugdspelers, uit. In geval van ziekte/ blessures kunnen teams gewijzigd worden door trainers.

Competitieaanbod voorjaar-  najaar en wintercompetitie op zondag.
Gemengd 11 t/m 14, jongens t/m 14 en meisjes t/m 14 
Gemengd 11 t/m 17, jongens t/m 17 en meisjes t/m 17 
Jongensteam         6 partijen    4x JE; 2xJD
Meisjesteam          6 partijen    4x ME;2xMD
Gemengdteam       5 partijen    ME; JE; MD; JD; GD

Afkortingen:
ME : meisjes enkel
JE : jongens enkel
MD : meisjes dubbel
JD : jongens dubbel
GD : gemengd dubbel (mix)

Junioren 11 t/m 14 jaar: geboren op of ná 1 januari 2005. 
Junioren 11 t/m 17 jaar: geboren op of ná 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2008. 

In het kalenderjaar dat je 14 of 17 wordt, mag je deelnemen aan deze categorie.
Ben je bijvoorbeeld op 30 september jarig en word je dan 15 jaar, dan mag je niet deelnemen t/m 14 jaar, maar moet je inschrijven t/m 17 jaar. Er is een dispenstatie mogelijkheid van maximaal één spelers per ploeg, per wedstrijddag die qua geboortejaar (kalenderjaar) maximaal één jaar ouder mag zijn dan 14 dan wel 17 jaar.

Data competitie
Data voorjaarscompetitie 2019
Data najaarscompetitie 2019
Data wintercompetitie 2019-2020

 

Afsluiting voorjaarcompetitie
Tot slot wordt er altijd een gezamenlijke afsluiting georganiseerd. We gaan met zijn allen frites eten bij tennispark De Krekel. Wanneer dit plaatsvindt, hoor je van de coach.

KNLTB-pasje
Voor het competitiespelen moet je lid zijn van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond). Hiervoor moet een KNLTB-pasje aangevraagd worden. Voor de jeugd wordt het automatisch geregeld als ze lid zijn van De Krekel en een originele, recente pasfoto hebben igemaild. Dit pasje heb je overigens ook nodig om Open toernooien te kunnen spelen. De kosten van een KNLTB-pasje bedragen voor junioren € 6,50. 

Kosten jeugd
De kosten per kind bedraagt € 23.00 Dit is het inschrijfgeld voor de teaminschrijving bij de knltb, knltb-pasje en een gezellige afsluitingsmiddag met frites (voorjaar). De jeugdteams krijgen fruit en drinken tijdens de thuiswedstrijden. Wist je dat je de ballen (voor thuiswedstrijden) tegen inkoopprijs achter de bar kunt verkrijgen! Na afloop mag het team de ballen onder de teamgenoten verdelen. De kosten kunnen overgemaakt worden naar NL25 RABO 0163313849 t.a.v. Tennisvereniging De Krekel (let op, dit is een ander rekeningnr. dan tennisles/ contributie) o.v.v. de naam de speler en de kleur van de competitie of leeftijdsgroep (t/m 14 of t/m 17 jaar).

Meedoen = spelen. Als je team zich terugtrekt zijn de kosten € 250,00.
Boetes zijn voor het eigen team.

Afmelden als je NIET mee wil doen
De trainers en JC formeren de teams. Wanneer je NIET mee wil doen, moet je voor de knltb- competitie afmelden, info@tennisparkdekrekel.nl!    

Wat doet een coach en wat zijn de taken?
Elk team behoort minimaal één teamcaptain te hebben die de volgende taken heeft:
•    aanspreekpunt voor de tennisvereniging
•    reisschema
•    teamopstelling maken
•    ballen inkopen (kan aan de bar)
•    invoeren van wedstrijdstanden op internet bij thuiswedstrijden (10 minuten).
•    contactpersoon voor tegenstanders, mocht er b.v. een wedstrijd verzet worden.

De coach mag natuurlijk één of meerdere van deze taken verdelen onder de ouders, maar het is voor de tennisvereniging fijn wanneer er één aanspreekpunt per team is. 


Competitiedag
Zorg dat je op tijd aanwezig bent. De coach regelt het vervoer, verzamelpunt en tijdstip van vertrekken bij uitwedstrijden. Het betekent dus niet dat de coach altijd aanwezig is en ook altijd rijdt, hij kan ook één van de andere ouders aanwijzen. Bij thuiswedstrijden moet je ook ruim van tevoren aanwezig zijn om de tegenstander te kunnen ontvangen en op tijd te kunnen beginnen met de wedstrijden. De kinderen krijgen bij thuiswedstrijden drinken en fruit. Het is misschien handig als de kinderen van thuis nog wat extra's mee krijgen (Bijvoorbeeld fruit, boterhammen, evt. wat geld om iets te kunnen kopen.) De bar is bij thuiswedstrijden op zondag open tenzij ze het enige team zijn. Zorg eventueel voor voldoende muntgeld wanneer je koffie of thee wilt drinken. Frisdrank is altijd te verkrijgen uit de frisdrankautomaat. Hoe lang een competitiedag duurt, is moeilijk te zeggen. Dat ligt eraan hoe de wedstrijden verlopen en hoeveel banen beschikbaar zijn om op te spelen. De competitieleider bepaalt hoeveel banen je hebt. Dit kan tussen de 1 en 4 banen zijn. Minimaal moet je 1 1/2 baan hebben (ook bij uitwedstrijden). De speeltijden van de uitwedstrijden, kun je opzoeken op www.knltb.nl

Teamgeest
Voor het teamgevoel is het bijvoorbeeld leuk als de coach het team van tevoren bijeen laat komen om e.e.a. te bespreken. Je kunt bijvoorbeeld ook een keertje afspreken om samen te oefenen. Als je niet hoeft te spelen, kun je natuurlijk altijd komen kijken hoe jouw team het doet en natuurlijk kun je ze aanmoedigen. Voor het teamgevoel is dit heel belangrijk. Belangrijk is het ook om als team te blijven op het tennispark totdat alle wedstrijden zijn afgelopen. Het is absoluut niet gezellig als je na je gespeelde wedstrijd naar huis vertrekt, voordat je teamgenoten klaar zijn met spelen. Dit alles hoort bij het team zijn. Samen uit, samen thuis.
Wanneer je hebt ingeschreven, komt de eerste mailing in maart voor de coaches. Dan organiseren we een bijeenkomst en worden de regels uitgelegd, competitiemappen uitgedeeld, hoe te e-mailen en verdere vragen beantwoord.

Voor vragen kun je terecht bij: de trainers, Competitieleider, Mechiel de Wit, emdewit@kpnmail.nl of Jeugdcommissie, Hanneke Ketelaars info@tennisparkdekrekel.nl

 

Een aantal feiten puntsgewijs
* Alle informatie over data, disciplines is te vinden op www.knltb.nl
* Een jongens- en meisjesteam bestaat uit minimaal 5 personen (4 spelers moeten op een wedstrijddag kunnen spelen). Een gemengdteam bestaat uit minimaal 3 jongens en 3 meisjes.
* Je speelt 7 wedstrijden waarvan 3 of 4 thuis- en 3 of 4 uitwedstrijden. Bij uitwedstrijden zal de knltb proberen de indeling regionaal te houden.
* Je ouders en/ of coach zorgen voor het rijden bij uitwedstrijden.
* Elk team behoort minimaal één coach te hebben die de volgende taken heeft: aanspreekpunt voor de tennisvereniging, reisschema, financiële gedeelte, teamopstelling, invoeren van wedstrijdstanden op internet. Natuurlijk mag de coach een of meerdere van deze taken verdelen onder bijvoorbeeld de ouders.
* De kosten per team zijn in totaal circa € 80,00. inbegrepen inschrijfgeld knltb, ballen, consumpties spelers/ coaches, afsluiting frites eten, knltb-pas)
* Wanneer je een thuiswedstrijd hebt gespeeld moet een van de coaches of spelers de uitslag mailen naar de knltb. Dit 'werkje' duurt ongeveer 20 minuten.
* Als een team eenmaal gevormd is en ingeschreven bij de knltb, moet je ook spelen, want als een team zich terugtrekt staat hier een boete op van € 250,00.
Jeugd, veel succes en plezier!

BELANGRIJK:
Wanneer een team niet compleet is (b.v. door vakantie), probeer ZO SPOEDIG MOGELIJK een invaller te vinden of de wedstrijd te verplaatsen. Dit wordt in eerste instantie door het team geregeld. Mocht het team er niet uit komen, dan graag contact opnemen met Hanneke of trainer Jeroen.
De officiële inhaaldata mag je ALLEEN gebruiken voor slecht weer, dus deze inhaaldata zijn niet bedoeld wanneer teams onvolledig zijn. Als wedstrijden verplaats gaan worden, dan contact opnemen met Hanneke. Als een thuiswedstrijd verplaatst wordt dan ook contact opnemen met Hanneke i.vm. banen.
Speel altijd de wedstrijden die je kunt spelen, een "no show" kan betekenen dat de knltb een boete oplegd.^