Lesreglement

 1. Een lesuur bestaat uit 60 minuten baantijd en 55 minuten lestijd, tenzij anders vermeld.
 2. Cursist dient bij aanvang van de eerste tennisles lid te zijn van Tennis & Padel De Krekel. De inschrijving voor tennis- padelles houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de tennisclub in. Uitzondering: voor SjorsSportief, balvaardigheidslessen jeugd en de kennismakingslessen senioren is men niet verplicht een lidmaatschap af te nemen.
 3. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. U wordt door de train(st)er gebeld/ app gestuurd wanneer de les niet door kan gaan.
 4. De reguliere lessen vinden plaats op vooraf, op de website of e-mail, gepubliceerde lesdata.
 5. Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden worden er maximaal 2 lessen ingehaald. Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, worden niet ingehaald. De inhaallessen worden normaliter aangeboden in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Bij selectie/ prestatieve spelers zullen inhaallessen gegeven worden na 32/34 weken.
 6. De train(st)er beoordeelt ten alle tijden of een training wel of geen doorgang kan vinden.
 7. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (op basis van leeftijd, niveau, aantal lesjaren en/of andere relevante criteria).
 8. Indien een bepaalde groep niet vol is, kunnen er wijzigingen aangebracht worden in het aantal lessen of in het lesgeld. Dit gebeurt in onderling overleg met de betreffende cursisten.
 9. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt géén restitutie van het lesgeld.
 10.  Bij absentie dient men zich bij de trainer af te melden. 
 11. Gemiste lessen als gevolg van bijvoorbeeld een blessure of ziekte kunnen worden ingehaald binnen een andere groep mits daarvoor ruimte aanwezig is en de homogeniteit van de groep hierdoor niet aantast wordt. Daarom zal hier altijd overleg met de train(st)er en trainerscoordinator aan vooraf moeten gaan. De inhaallessen zal plaats vinden in dezelfde periode waarin de lessen zijn geboekt. Zonder afmelding kan er niet worden ingehaald. Inhaalmogelijkheden worden nooit gegarandeerd en zijn compleet afhankelijk van afzeggingen en beschikbare plekken.
 12. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de train(st)er en hij/ zij lid is van Tennis & Padel De Krekel.
 13. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet vooraf worden afgemeld, kunnen deze niet worden ingehaald. 
 14. Wanneer lessen uitvallen door verhindering van de trainer worden de lessen ingehaald of waargenomen door een bevoegde train(st)er.
 15. Tennis & Padel De Krekelis niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 16. Door verzending van het online formulier geeft u toestemming aan Tennis & Padel De Krekel om (voor de duur van dit contract/abonnement) (doorlopend) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om bedragen van uw rekening te schrijven en uw bank om bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tennis & Padel De Krekel.
 17. Indien bij betaling via een machtiging niet kan worden geincasseerd zal € 3,00 voor elke stornering worden berekend. 
 18. Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennislessen tot gevolg hebben.
 19. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 
Lesreglement priveles: op te vragen bij betreffende trainer

 


^