Opzegging

Opzegging, o.v.v. NAW-gegevens en eventueel bondsnummer, voor het volgende jaar, dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie, en wel VÓÓR 1 december van het lopende jaar. Bij te late afmelding, na 1 december doch voor 1 januari, wordt er €. 35.00 in rekening gebracht. Doe je dit niet, dan blijf je lid voor het gehele volgende jaar met de daaruit reglementair voortvloeiende rechten en plichten.

Opzeggen klik hier of stuur een mail naar ledenadministratie info@tennisparkdekrekel.nl


^